Biografie

‘t Barre land is een toneelspelersensemble bestaande uit vijf toneelspelers, twee dramaturgen en een historicus.

Het repertoire bestaat uit 60 stukken van ondermeer in alfabetische volgorde Brecht, Beckett, Biesheuvel, Boelgakov, Bernhard, Büchner, Canetti, Congreve, Conrad, Dorst, Dostojevski, Duras, Eliot, Faulkner, Giraudoux, Goethe, Ionesco, Jelinek, Kleist, Kraus, Nijinski, Perec, Pouveur, Pirandello, Schermer, Shakespeare, Strauss, Topor, Tsjechov en Oscar Wilde, dit repertoire wordt gespeeld op locaties en in de toneelzalen van Nederland en België.

Tankred Dorsts Merlijn, of ‘t barre land was de eerste tekst die het gezelschap twintig jaar geleden ensceneerde en waaraan het z’n naam ontleende. Het ensemble vestigde zich in Utrecht en werkte vanuit een eigen atelier, de Snijzaal. In 2013 trekt 't Barre Land weer verder.

In die twintig jaar is onder andere samengewerkt met Gillis Biesheuvel, comp. marius (voorheen de onderneming), Sfeq, Orkater, Roald van Oosten en Ghosttrucker, Dood Paard, Herman van Bostelen, Ingmar Heytze, Stan, Guy Cassiers, Huis ad Werf, Hans Somers, Maarten Ornstein & band, de Toneelschuur, Ditte Pelgrom, Jan Ritsema, Herman Sorgeloos, Jorn Heijdenrijk, Helen van der Vliet, Sara de Bosschere, Kaaitheaters, Yves de Grijze, Tony Overwater, Marijke Schermer, Schouwburg Utrecht, Jan Rot, Frascati, Lidwien Roothaan, Charlotte Caeckaert, Fleur Rennes, Chris Keulemans, Grand Theatre, Martijn Engelbrechts, Benjamin Verdonck, Ramsey Nasr, David Adams, Veerle van Overloop, Karen Sargsyan, Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes, Bert Haelvoets, Theater Kikker, Tweetakt, Emilie Timmermans,  Kasper Leemhuis, Kopna Kopna, Galerie Juliette Jongma, Daphne de Winkel, Maureen Teeuwen, Fran van der Hoeven, Werry Crone, Moritz Ebinger, Jeroen Wand, maatschappij discordia, De Theatertroep, Zomergasten en Tijdelijke Samenscholing.

Met maatschappij discordia is geparticipeerd in verscheidene repertoire-verenigingen en samenwerkingsverbanden, waaronder de Vere, Fin en Debut de saisons en dertien rijen. Over de laatste schreef Sara de Bosschere in 2006:

In het laatste decennium van de vorige eeuw zijn op verschillende plekken in
Vlaanderen en Nederland kleine toneelgezelschappen ontstaan, opgericht door zelfstandig opererende toneelspelers die zich met hartstocht, zorg en vakmanschap op het repertoiretoneel stortten. Deze ontwikkeling was een rechtstreeks gevolg van de beweging die in de jaren zeventig en tachtig had gezorgd voor een grondige herziening van het subsidiesysteem en een fundamentele herschikking van het theaterlandschap. Deze toneelspelerscollectieven kozen er bewust voor om zonder regisseur in een niet-hiërarchische structuur te werken, waardoor ze bij alle aspecten van het maken van voorstellingen dicht betrokken konden zijn en van daaruit op een geëngageerde manier hun vak ontwikkelden. Deze ‘geëmancipeerde toneelspelers’ hebben gaandeweg de gehele theatrale opvoeringspraktijk sterk beïnvloed. De open vorm, de spelers die nadenken en beslissingen nemen tijdens de voorstelling, de summiere regie-afspraken, de vaak minimale mise-en- scène die van elke avond op zich een nieuwe compositie maakt: al deze ‘post-dramatische’ toneeltekens weet het hedendaagse publiek inmiddels moeiteloos te ontcijferen. Aldus hebben gezelschappen als STAN, Maatschappij Discordia, ‘t Barre Land, Dood Paard, Dito Dito, Comp. Marius en De Roovers het theaterlandschap van de afgelopen tien tot vijftien jaar in sterke mate medebepaald. Vanuit de basis van het kunstenaarschap van de toneelspelers zélf, vanuit de gedeelde artistieke verantwoordelijkheid, vanuit inzichten in het toneelspelersmétier en de dramaturgie en vanuit een open en gelijkwaardige benadering van het publiek.

‘t Barre Land was en is Floortje Bakkeren, Vincent van den Berg, Margijn Bosch, Jacob Derwig, Florian Diepenbrock, Anouk Driessen, Sanneke van Hassel, Peter Kolpa, Michiel Johannes Jansen, Ingejan Ligthart Schenk, Martijn Nieuwerf, Simone Scholts, Ellen Walraven en Czeslaw de Wijs.
Contact

www.barreland.nl