Marijn de Langen studeerde Theaterwetenschap aan de UvA, waar ze in 2001 cum laude afstudeerde. Ze is sinds 2002 theorie-docent aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Mime Opleiding), en sinds 2012 aan Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ (Honours Programme).
In de afgelopen jaren verrichte ze een omvangrijk onderzoek naar de ontwikkeling en identiteit van de Nederlandse Mime(speler). Het proefschrift dat uit dit onderzoek voort zal komen is voorlopig getiteld ‘SPELEN: een archeologie van het begrip Zero in het discours over de Nederlandse mimespeler’ (Universiteit Utrecht, leerstoelgroep Theaterwetenschap). Marijn de Langen is tevens werkzaam als dramaturg.