Franz Kafka (Praag, 1883-1924), was een belangrijk schrijver van de 20e eeuw, zijn werk behoort onherroepelijk tot de canon van de wereldliteratuur. Centraal in zijn oeuvre staan thema’s als vervreemding, schuld en boete, bureaucratie, verzet en verlossing. Zijn boeken laten zich kenmerken door een nachtmerrieachtige sfeer waarin de eenling zich zonder kans op verlossing verzet tegen hogere, vaak bureaucratische, machten. Tot zijn belangrijkste werken worden gerekend: Het Proces, Het Slot, Gedaanteverwisseling en Amerika.