Franz Kafka, Joeri Vos
Het proces

Josef K. heeft een goede positie bij de bank. Op een ochtend wordt hij wakker en staat er een arrestatieteam naast zijn bed. Tegen wil en dank komt hij in een absurde nachtmerrie terecht. Hij is schuldig, maar hij weet niet waaraan. En iedere keer als hij een poging doet het raadsel te ontcijferen, verschuift net als in een droom de werkelijkheid.
Boekbewerking door Joeri Vos

Opvoergegevens: Toneelgroep Oostpool
Isbn: 978-94-6076-182-9
    Filters:
  • Grote bezetting (>4)
  • Distopie en utopie
  • Bewerking

Over de schrijvers

Franz Kafka Franz Kafka (Praag, 1883-1924), was een belangrijk schrijver van de 20e eeuw, zijn werk behoort onherroepelijk tot de canon van de wereldliteratuur. Centraal in zijn oeuvre staan thema’s als vervreemding, schuld en boete, bureaucratie, verzet en verlossing. Zijn boeken laten zich kenmerken door een nachtmerrieachtige sfeer waarin de eenling zich zonder kans op verlossing verzet tegen hogere, vaak bureaucratische, machten. Tot zijn belangrijkste werken worden gerekend: Het Proces, Het Slot, Gedaanteverwisseling en Amerika. meer info over de schrijver

Joeri Vos Joeri Vos (Haren (Groningen), 1981) is een Nederlandse acteur, toneelschrijver en regisseur. Sinds 2017 is hij artistiek leider van muziektheatergezelschap de Veenfabriek. Joeri Vos studeerde in 2006 af aan de ArtEZ Toneelschool Arnhem. Na zijn afstuderen speelde hij o.a. bij Keesen&Co, Oostpool, werkt regelmatig samen met regisseur Eric de Vroedt en regisseert zijn eigen teksten. meer info over de schrijver