Criticus, dansdramaturg en uitgever van De Nieuwe Dansbibliotheek