Fransien van der Putt, Anne-Beth Schuurmans
Interdisciplinair theater voor de allerkleinsten

De Nieuwe Dansbibliotheek D02 Anne-Beth Schuurmans hoopt met deze publicatie, waar kunstenaars en andere auteurs uit binnen- en buitenland aan hebben bijgedragen, inzicht te geven in het nog relatief weinig bekende genre ‘theater voor de allerkleinsten’. Vanuit dans en choreografie, scenografie en muziek wordt het werken voor en met de allerkleinsten (0-4 jaar) op verschillende manieren belicht. De artikelen laten zien hoe levende kunst bijdraagt aan de emancipatie en ontwikkeling van kinderen en kunstenaars. De publicatie daagt ook volwassen toeschouwers (ouders en begeleiders, leken en professionals, uit kunst en educatie) uit wat betreft hun opvattingen over wat dans en theater zijn, en voor wie het is. Het idee dat je voor interdisciplinair theater, experimentele dans en muziek per se een hoogopgeleide of ervaren toeschouwer moet zijn, wordt onderuit gehaald. Interdisciplinair Theater voor de Allerkleinsten gaat in op concrete artistieke praktijken, maar levert ook maatschappelijke en theoretische kaders voor reflectie en analyse. Het is geschreven in een voor iedereen begrijpelijke taal. Vanaf maart 2024 is er ook een Engelse editie beschikbaar.
  • #10002
  • 2021
  • NL
  • €17,50
    Filters:
  • Secundair (blauw)
  • Dansboekje

Over de schrijvers

Fransien van der Putt Criticus, dansdramaturg en uitgever van De Nieuwe Dansbibliotheek meer info over de schrijver

Anne-Beth Schuurmans (1976) is danseres en choreograaf. Sinds 2006 maakt zij eigen werk, sinds 2009 specifiek voor de allerkleinsten en hun volwassen entourage, met een voorkeur voor interdisciplinaire uitwisseling tussen kunstenaars en met publiek. meer info over de schrijver