Biografie De Warme Winkel (Amsterdam, 2002) is een toneelspelerscollectief dat bestaat uit Vincent Rietveld, Jeroen De Man en Mara van Vlijmen.
Zij delen met elkaar de fascinatie voor geschiedenis en liefde voor literatuur en kunst. Hierin vinden zij hun materiaal. Er van overtuigd dat de buit de moeite waard gaat zijn, gaan ze lezend, discussiërend en experts raadplegend op zoek naar de belangrijke thema’s in iemands leven en werk, of dringen zo diep mogelijk door in het onderwerp. Bij aanvang van de repetities zijn de zwaartepunten bekend en zijn er conceptuele ijkpunten bepaald. De werkperiode is grofweg in tweeën te splitsen: de ene helft van de dag wordt er op de vloer gewerkt, de andere helft bestaat uit voorlezen, schrijven en discussiëren. Iedereen die aan het stuk meewerkt, is een maker. Er wordt geknipt en geplakt, getransformeerd, gecombineerd, van waaruit vaak scènes, beelden en situaties voortkomen. Uiteindelijk ontstaat er een ruwe vorm voor een scenario, dat later wordt aangevuld met de gerichte aanmaak van nieuw materiaal.
De Warme Winkel gaat uit van een theaterstijl waarin volgorde, tempo, lengte en afwisseling van situaties meer vertellen dan alleen de op inhoud gestoelde woorden; een compositorische dramaturgie, verwant aan dansvoorstellingen.

Toneelwerk
 • 2007 Neanderdal
 • 2008 !V.O.C.!
 • 2008 Totaal Thomas
 • 2008 Rainer Maria
 • 2009 Villa Europa
 • 2009 Alma
 • 2010 Kokoschka Live!
 • 2010 Poeten&Bandieten
 • 2011 Luitenantenduetten
 • 2011 Viva la Naturisterasion

 Contact www.dewarmewinkel.nl