Rob Klinkenberg (1953) is dramaturg en vertaler. Als dramaturg werkte hij o.a. bij Zuidelijk Toneel Globe en Toneelschuur Producties.
Hij was artistiek leider van F Act in Rotterdam en later van Toneelgroep Oostpool. Naast toneel vertaalt hij ook non-fictie, bellettrie en liedteksten.

Vertalingen toneelwerk o.a.
De Schuimer – Aphra Behn
Tramlijn Begeerte – Tennessee Williams
Kings of War – Shakespeare (compilatie)
De gelogen gedachte – Sam Shepard
Het land – Martin Crimp
Allen af – Michael Frayn
De harige aap – Eugene