Ricky Schouten (Melbourne, 1964) is een kunstenaar in wiens werk beeld, geluid en tekst een evenredige rol krijgen toebedeeld, in wisselende combinaties. In 1988 studeerde hij af aan de Gerrit Rietveld Academie. Hij was als medewerker verbonden aan Radio Rabotnik TV en W139 televisie. Diverse van zijn muzikale producten uit de jaren ’80 werden sinds 2005 opnieuw uitgebracht, o.a. bij Minimal Wave (New York), Staalplaat (Berlijn) en Knekelhuis (Amsterdam). Hij was enige tijd (1998-2008) actief als dj en werkzaam als image editor voor het Rijksmuseum (2007-2017). Vanwege ernstige slechthorendheid heeft hij zich sinds 2010 vooral gericht op tekenen, fotografie en in toenemende mate schrijven en vertalen. Zijn tweetaligheid brengt met zich mee dat vertaling altijd een rol speelt in zijn ervaring van taal(gebruik). Sinds 2018 werkt hij regelmatig als redacteur voor De Nieuwe Toneelbibliotheek.