Biografie

Olivier Provily (Tunesie, 1970) ensceneert sinds zijn afstuderen aan de regieopleiding in Amsterdam met de autonome voorstelling Oorlogje bij verschillende productiehuizen en gezelschappen. Hij regisseert daar zowel bestaand repertoire van onder andere Jon Fosse, Tjechov, Strindberg en Sarah Kane, als sterk visuele producties die vanuit improvisaties ontstaan

Vanaf 2005 tot en met 2007 werkte hij als vaste regisseur bij Het Zuidelijk Toneel waar hij onder andere 4.48 Psychose van Sarah Kane heeft geregisseerd. Deze voorstelling werd uitgenodigd voor Het Theaterfestival. Sinds 2009 is hij freelance regisseur.

De Anderen is zijn eerste toneeltekst. In zijn werk is de binnenwereld van de acteur en de toeschouwer het belangrijkste. Dit noemt Provily het 'innerlijk theater'.

Olivier Provily voelt een nauwe betrokkenheid bij, maar ook een afstand tot de maatschappij waar hij onderdeel van uitmaakt. Met verbazing en verwondering kijkt hij naar zijn eigen en andermans leven. Hij vertaalt zijn indrukken naar voorstellingen, waarin de ondoorgrondelijke en pijnlijke facetten van het moderne dagelijkse leven worden blootgelegd.

Tegen de achtergrond van die absurde, gewelddadige wereld ontvouwt hij de tragiek van de gebeurtenissen in het individuele leven van mensen. Provily maakt innerlijk theater. Hij streeft ernaar iets teweeg te brengen in de binnenwereld van de toeschouwer. Met zijn voorstellingen wil hij toegang verschaffen tot de grenzeloze rijkdom van de verbeelding.

Hij maakt zijn poëtische voorstellingen vanuit stilte en leegte die hij vult met minimale elementen van een uitzonderlijke zeggingskracht.