Als klein meisje raakt Lotte van den Berg al gefascineerd door theater en volgt het werk van haar vader, theatermaker Jozef van den Berg, vanuit de coulissen. Na een korte tijd van verschillende universitaire studies besluit ze uiteindelijk toch aan de regieopleiding in Amsterdam te gaan studeren. Na haar studie gaat Lotte van den Berg meteen aan de slag als freelance regisseur bij verschillende Vlaamse en Nederlandse gezelschappen. Zij regisseert o.a. bij NNT in Groningen, Het Lab in Utrecht en verbindt zich uiteindelijk voor enkele jaren aan het Toneelhuis in Antwerpen. In de loop der jaren ontvangt ze verschillende prijzen voor haar werk, zoals de Erik Vos-prijs en de Charlotte Köhler-prijs en wordt ze geselecteerd en uitgenodigd voor verschillende nationale en internationale festivals.

Ik maak theater en stel mezelf steeds weer dezelfde vraag. Hoe kan ik een ruimte creëren waarin je kan kijken zonder woorden en regels? Een ruimte waarin de toeschouwer een deelnemer wordt die de voorstelling zonder verwachtingen kan ondergaan.’ Lotte van den Berg

Lotte van den Berg creëert vaak op locatie, zowel voor kinderen als volwassenen, en kiest ervoor om niet alleen te werken met professionele acteurs, maar ook met jongeren en niet-professionelen. Heel wat van Lotte van den Bergs voorstellingen gaan over kijken, over voelen en vaak niet vatten. Met haar rake oog voor sprekende details en ogenschijnlijk onbewuste gebaren weet ze situaties tussen mensen zo treffend te schetsen dat een publiek ze in alle heftigheid herkent en omarmt.

Begin 2009 begint een nieuwe fase in haar werk. Zij verlaat Toneelhuis en wordt artistiek leider van een nieuwe structuur in Dordrecht die de naam OMSK krijgt. Binnen deze nieuwe structuur, waarin ze een aantal acteurs en kunstenaars om zich heen schaart, zet zij haar artistieke avontuur verder. Nieuwe ontmoetingen en lange gezamenlijke buitenlandse reizen worden een vast onderdeel van de werking.