Jan Jacob Slauerhoff (Leeuwarden, 15 september 1898 - Hilversum, 5 oktober 1936) was een van de belangrijkste Nederlandse dichters en romanschrijvers van het interbellum.
Werk
Toneel
Jan Pietersz. Coen (toneelstuk) (1931)

Poëzie

Archipel, uitg. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam (1923); herziene uitg. E. du Perron, Chaumont-Gistoux (1929)

Clair-obscur, uitg, Palladium / druk Enschedé, Haarlem (1926)
Oost-Azië (1928, onder pseudoniem John Ravenswood)
Eldorado, uitg. Van Dishoeck, Bussum (1928)
(fr) Fleurs de marécage, uitg. A.A.M.Stols, Brussel (1929)
Saturnus (1930, uitgebreide heruitgave van Clair-obscur)
Yoeng poe tsjoeng (1930)
Serenade (1930)
Soleares (1933)
Een eerlijk zeemansgraf (1936)
Verzamelde gedichten (1947)
Al dwalend (voorheen ongebundelde gedichten, 1947)
Alleen in mijn gedichten kan ik wonen (bloemlezing, 1978)
Zeven nagelaten gedichten (Bezorgd door Kees Lekkerkerker, 1989)
Icarus. Vier nagelaten gedichten (Bezorgd door Menno Voskuil, 2010)
Het potlood in de hand. Vijf gedichten uit de scheepskist van J. Slauerhoff (Bezorgd door Menno Voskuil, 2010)

Proza
Het lente-eiland (Kau-Lung-Seu) (1930, verhalen, sinds 1933 uitgebreid herdrukt als Het lente-eiland en andere verhalen)
Schuim en asch, verhalen, uitg. Van Dishoeck, Bussum (1930)
De erfgenaam, verhalen, uitg. Wereldbibliotheek-Vereeniging, Amsterdam (1930, 1938)
Het verboden rijk, roman, uitg. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam (1932)
Het leven op aarde roman, uitg. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam (1934)
De opstand van Guadalajara roman, uitg. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam ([1937])
Verzameld proza (1961)
Verwonderd saam te zijn (1987, verhalen [1928-1935])
Alleen de havens zijn ons trouw (1992, reisbeschrijvingen [1926-1932])