Ferdinand Bruckner, pseudoniem van Theodor
Tagger (1891-1958), was een Oostenrijks dichter
en toneelschrijver. In de jaren twintig en dertig
van de vorige eeuw was hij invloedrijk. Na de
machtsovername van Hitler week hij uit via
Zwitserland en Frankrijk naar de Verenigde
Staten. In 1953 keerde hij terug naar Berlijn,
waar hij bij het theater werkzaam bleef. Zijn
vooroorlogse roem wist hij nooit meer te halen;
het enige stuk dat repertoire heeft gehouden was
Krankheit der Jugend (1926), het eerste deel van
zijn trilogie Jugend zweier Kriege.

Toneelwerk

Krankheit der Jugend – 1926
Die Verbrecher – 1928
Elisabeth von England – 1930
Timon – 1932
Die Rassen – 1933
Napoleon I. – 1937
Simon Bolivar – 1945
Die Befreiten – 1945
Denn seine Zeit ist kurz – 1945
Fährten – 1948
Pyrrhus und Andromache – 1952
Der Tod einer Puppe – 1956
Der Kampf mit dem Engel – 1956
Das irdene Wägelchen – 1957