Fenneke Wekker (Nijmegen, 1972) studeerde in
1996 af aan de Toneelschool van Amsterdam. Na
haar werk als actrice is ze vanaf 2000 voorname-
lijk als toneelschrijver en regisseur aan het werk
gegaan bij o.a. Theater Cosmic, Noord Nederlands
Toneel, Kwatta, Toneelgroep Oostpool, De
Peergroup en TG. Winterberg. In 2004 werd ze
artistiek coördinator bij productiehuis Frascati en
vanaf 2006 werd ze artistiek leider bij Community
Arts Collectief Public Amusement. Naast haar
werk als artistiek leider, toneelschrijver en
regisseur, begon ze in 2010 aan een studie
sociologie. In 2020 promoveerde ze op de etnogra-
fische studie Building Belonging. In 2024 ver-
schijnt haar eerste roman Het Huis Chouette, over
de lange schaduw van het kolonialisme, gebaseerd
op gevonden brieven en documenten.

www.fennekewekker.nl

Toneelwerk

Verloren Onschuld – 2023
De Liefhebber – 2017
Het Orkest van de Eeuw – 2011
Ellis Island – 2010
Noottocht – 2010
1000 Grootmoeders – 2009
Thuis – 2008
Bruggenbouwer – 2008
Kenau – 2008
Toen iedereen er nog was – 2008
Lood, deel 1 en 2. – 2007
Ragnarok – 2006
Liefde in de Stad – 2006
Freelander – 2006
Badgasten – 2004
Blad en Stokje – 2004
Het hoofd van Ibn Hazm – 2003
Sirenen – 2003
Twee Prinsen – Op basis van het boek ‘De Zwarte met
het Witte Hart’ van Arthur Japin – 2003
Storm in mijn hoofd – 2002
Een sprookje over de dood – 2000
Thuis (De familie Wijnkoop) – 1998
De familie Samuels – 1997