Elias (Eli) Asser (Amsterdam, 1922) is scenarioschrijver en tekstdichter. Hij werkte veel samen met Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink. Publieke bekendheid verwierf hij o.a. met MiMoZa, 't Schaep met de 5 pooten en Citroentje met suiker. Na zijn hartinfarct legt Asser zich toe op werk, waarbij zijn Joodse achtergrond een belangrijke rol speelt.