Tjeerd Bischoff
Mansholt

Landbouwminister Sicco Mansholt wordt vlak voor zijn pensioen geconfronteerd met de negatieve effecten van zijn beleid. Schaalvergroting en intensivering hebben geleid tot enorme overschotten en grote schade aan natuur en milieu. Grenzen aan de Groei, het rapport van de club van Rome, opent hem definitief de ogen. Hij keert zich tegen zijn eigen beleid en wordt profeet van de Nulgroei. Een rigoureuze omslag die niet beperkt blijft tot zijn politieke denken.

Personages: 7
Isbn: 978-94-6076-217-8
    Filters:
  • Grote bezetting (>4)
  • Maatschappijkritiek
  • Zwarte komedie

Over de schrijver

Tjeerd Bischoff Tjeerd Bischoff studeerde in 1987 af aan de Amsterdamse Toneelschool. Na tien jaar gespeeld te hebben als freelance acteur oa. bij Carroussel, Rieks Swarte, Huis aan de Amstel en Effecten in Ontwikkeling, richtte hij zich vanaf 1998 op het schrijven van toneel.Mansholt was het eerste stuk dat hij schreef voor Toneelgroep Jan Vos. Het stuk werd geselecteerd voor het Nederlands Theaterfestival en genomineerd voor de vijfjaarlijkse prijs voor toneelteksten van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Brussel. meer info over de schrijver